ПСИХОТЕРАПИЯ

          


     

                        Д-р Г. Форева

Специалист по вътрешни болести и обща медицина, психолог и психотерапевт 


                         д-р У. Андреева
Специалист по психиатрия и фамилен психотерапевт
                       

с предварително записване 

с предварително записване

        
Д-р Г. Форева е специалист по вътрешни болести, специализирала е клинична психология и психотерапия.Тази квалификация и множеството последващи обучения в областта както на клиничната медицина, така и по отношение на психологичните аспекти на здравето и болестта, й дават възможност да консултира пациенти различни групи пациенти-

  •  с психосоматични проблеми

Психосоматиката се характеризира с необоснована загриженост за собственото здраве и нереалистичното убеждение, че физическите белези и симптоми сочат сериозно соматично заболяване, въпреки рационалните уверения, че не съществува подобна болест. Вниманието на пациентите е изцяло фиксирано върху функциите на собственото тяло. Най-честите оплаквания са главоболие, болки в гърба и кръста, отпадналост, сърцебиене, затруднено дишане и др. У такива лица грижата за здравето доминира за сметка на междуличностните отношения и активността. Емоционално индивидите са ангажирани от соматичните процеси. Постоянно се търси лекарска консултация. Дори специалистите да твърдят, че липсва каквото и да е заболяване, страхът и вярването, че съществува такова продължават.

Психотерапевтичната сесия продължава един час. Първото посещение е безплатно - за обсъждане на проблемите и съвместно договаряне с клиента за очакваната продължителност на терапията и нейното заплащане. Тези услуги не се покриват от задължителното здравно осигуряване.

Фамилна психотерапия 
Вид психотерапия- насочена към корекция на междуличностовите отношения в семейството.
Целта е отстраняване на емоционалните разтройства, чийто изразител може да бъде и само един член на семейството. Фамилният психотерапевт работи с цялото семейство, в терапевтични сесии с продължителност от 60 минути. Честотата  и общата продължителност на терапията зависи от проблема. 

Записване за консултации на РЕГИСТРАТУРА - тел. 032/ 63 71 63

 

 

 

 

 

 

Всички права запазени © Здравен център "Брод", 2008