ГЕРИАТРИЯ

 Уважаеми пациенти, бихме искали да ви съобщим, че към екипа на семейни лекари в
Здравен Център Брод се присъедини д-р Пепа Ферейра.

 
    Д-р Ферейра е специалист по обща медицина. През последните десет години е практикувала във Великобритания, където е придобила допълнителни квалификации по гериатрична  и палиативна медицина. Тя е организирала и ръководела специализирано отделение за спешен прием и оценка на медико-социалните нужди на възрастни хора с внезапно влошени хронични заболявания.

  В нашата страна няма традиция в специализираната медицинска помощ  за хора над 65 години с две или повече хронични заболявания. Задължителното здравно осигуряване не включва комплексната оценка на здравни проблеми, срещащи се само или предимно при възрастни хора. Целта на тази оценка е да се изработи  план за поддържане и подобряване на качеството на живот, запазване на достойнството и самостоятелния начин на живот с напредване на възрастта.

  В определени възрастови групи има специфични медико-социални проблеми, за които навременното вземане на мерки би довело до поддържане на стабилно здравословно състояние за по-дълго време, независимо от наличието на множество хронични заболявания.

Всеки четвъртък от 14 до 18 часа ще имате възможност да запишете консултация с продължителност 45 минути, който включва:

ü  Пълно физикално изследване, включително неврологичен статус;

ü  Оценка на функционалното състояние;

ü  Ревизия на употребяваните лекарства и препоръки за оптимален лекарствен режим, за избягване на негативния ефект на полифармацията;

ü  Тест за деменция (при нужда)

ü  Тест за депресия (при нужда)

ü  Оценка на двигателната активност и на  промените в нея свързани със стареенето

ü  Оценка на жилищната среда и препоръки за оптимизирането й, за да се осигури максимално запазване на самостоятелността на пациента;

В края на първата консултация всеки пациент получава гериатричен здравен паспорт, съдържащ информация за неговото физическото, психическото и функционалното състояние, както и индивидуален, съгласуван с него план за справяне с конкретно установените медико-социални проблеми.  Ако пациентът пожелае,  в гериатричната консултация може да участва и друг член на семейството.

Първичен преглед 25 лв; вторичен 15 лв.

За пациенти на Здравен център БРОД съответно 20 лв. и 10 лв.

 

Дългосрочно проследяване – по договоряне.

   

Всички права запазени © Здравен център "Брод", 2008